Forskning inom batteriteknik kan framtidssäkra energibehoven

Spara favorit 9 maj maj 2019
Nicklas Blomquist, blivande doktor i teknisk fysik vid FSCN, presenterar sin avhandling 10 maj. Foto: Torbjörn Bergkvist.

Det råder stor efterfrågan på energi- och kostnadseffektiva batterier som är miljömässigt hållbara. På Mittuniversitetet utvecklas processer för storskalig produktion av grafén och grafénkompositer där målet är att markant sänka kostnaden för energilagring och göra den mer miljövänlig.

– Fordonsindustrin behöver sänka kostnaderna för produktion av elbilar för att bidra till ett fossilfritt samhälle. För elproduktion från väderberoende energikällor, som sol- och vindkraft, behöver vi skapa effektiva lagringsförutsättningar. Det kräver att vi utvecklar hållbara och kostnadseffektiva energimaterial och förenklade tillverkningsmetoder, säger Nicklas Blomquist, blivande doktor i teknisk fysik vid Mittuniversitetet.

Det pågår mycket forskning inom batteriteknik för att framtidssäkra vårt energibehov och behovet av snabba energilagrare som superkondensatorer växer därför snabbt. Superkondensatorer kan användas i allt från hemelektronik till elfordon och elnätsapplikationer och kan komplettera batterier. Nackdelen är att de är dyra, vilket hämmar storskalig kommersialisering.

– En lösning på detta är att utveckla en process för framställning av grafen och nanografit med hög elektrisk ledningsförmåga. I vårt labb har vi utvecklat en process för storskalig produktion av grafén som är skalbar och kostnadseffektiv utan tillsatser av giftiga kemikalier eller organiska lösningsmedel. Huvudråvarorna är grafit och vatten, säger Nicklas Blomquist.

Forskarna blandar in biobaserade bindemedel som cellulosa, mikrocellulosa eller nanocellulosa för att skapa robusta elektroder med hög ytarea och hög elektrisk ledningsförmåga som passar bra för energilagring i både superkondensatorer och batterier.

– Vi har också gjort demostudier av storskalig bestrykning av dessa elektroder, både på papper och elektriskt ledande substrat i pappersbruk. Det finns goda förutsättningar att skapa framtidens elektriska energilagrare med hög miljöprestanda och låga produktionskostnader. Lyckas vi med detta väntar massor av tänkbara applikationer för att framtidssäkra våra energibehov, säger Nicklas Blomquist

Forskningen kommer nu att fördjupas inom det nyligen beslutade forskningsprojektet DRIVE som drivs av Mittuniversitetet och finansieras med stöd från EUs regionala utvecklingsfond, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun, Energimyndigheten och Region Västernorrland. I projektet ingår ett 30-tal företagspartners som t ex energibolag och fastighetsbolag.

Nicklas Blomquist presenterar sin doktorsavhandling den 10 maj på Mittuniversitetet i Sundsvall.

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/kalendarium/2019-5/disputation-i-teknisk-fysik-med-nicklas-blomquist/?eid=201905100915201905101400236165

Kontaktperson:
Nicklas Blomquist, blivande doktor i teknisk fysik, FSCN forskningscentrum, Mittuniversitetet, nicklas.blomquist@miun.se, 010-142 80 86


Relaterade sidor:

 • Snölagring allt viktigare

  06 september - 2019

  Tillgång till snö är en viktig förutsättning för anläggningar och företag verksamma inom vintersport och turism. Bristen på snö de...

 • BioChange

  23 augusti - 2019

  BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom...

 • Långsiktig parasport

  20 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

 • Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

  20 augusti - 2019

  Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för-...

 • Långsiktig parasport

  21 augusti - 2019

  Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med...

 • Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

  21 augusti - 2019

  Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för-...

 • Nya utbildningar och fler studenter inom el- och energisektorn är målet för ny samverkan

  16 augusti - 2019

  Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tecknar idag ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn. Målsättningen...

 • Studenter prisas för sina exjobb

  10 juni - 2019

  Storslam för studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen...

 • Studenter prisas för sina exjobb

  11 juni - 2019

  Storslam för studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen...

 • Cold start

  28 augusti - 2019

  Projektet syftar till att på sikt ta fram en stabil arbetsmetodik för att kunna använda EBM-processen för att reparera detaljer. Men...

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.